Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης Σχολικού Έτους 2022 – 2023

 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Σχολικού Έτους 2022 – 2023

 

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης Σχολικού Έτους 2021 – 2022

 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Σχολικού Έτους 2021-2022

 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Σχολικού Έτους 2020-2021