Οριστικοί πίνακες κατάταξης μαθητείας ΣΤ φάσης έτους 2021-2022

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τους οριστικούς

πίνακες κατάταξης:

 

Τεχνικός Οχημάτων

 

Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης μαθητείας ΣΤ φάσης έτους 2021-2022

Μπορείτε να βρείτε τους πίνακες εδώ:

Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

Τεχνικός Οχημάτων