Πρόγραμμα επαναληπτικών εξετάσεων Ιουνίου 2023

Το πρόγραμμα των επαναληπτικών εξετάσεων του Ιουνίου 2023 είναι παρακάτω:

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Το αρχείο είναι διαθέσιμο εδώ