Ώρες προσέλευσης γονέων

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τις ώρες προσέλευσης των γονέων επιλέγοντας

Ώρες προσέλευσης γονέων

Δήμος Πέλλας: «Δράσεις Ενημέρωσης και Πρόληψης για την ενδοσχολική βία και τον ρατσισμό»

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

 

Μπορείτε να το κατεβάσετε :

Δράσεις Δήμου Πέλλας – Ενδοσχολική Βία – Ρατσισμός(pptx – παρουσίαση)

Δράσεις Δήμου Πέλλας – Ενδοσχολική Βία – Ρατσισμός(pdf)