Ενημέρωση για το πρόγραμμα Ψηφιακή Μέριμνα

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε πληροφοριές για την Ψηφιακή Μέριμνα:

Ψηφιακή Μέριμνα – ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

 

Ηλεκτρονικές εγγραφές σχολικού έτους 2021 – 2022.

Σχετικά με  την προετοιμασία των ηλεκτρονικών εγγραφών σχολικού έτους 2021-2022, σας κοινοποιούμε μία επιστολή του Υπουργείου Παιδείας που αφορά τους γονείς-κηδεμόνες των μαθητών. Επίσης, ο κηδεμόνας του μαθητή θα πρέπει να συμπληρώσει χειρόγραφα την υπεύθυνη δήλωση και να επιστραφεί στη σχολική μονάδα με κάθε πρόσφορο τρόπο. Σας ενημερώνουμε ότι το email του σχολείου είναι mail@1epal-giann.pel.sch.gr
Όταν ανοίξει η πλατφόρμα των ηλεκτρονικών εγγραφών θα ενημερωθείτε αντίστοιχα.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΑΛ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΩ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΟΜΟ 4777/2021.

Ενημέρωση των υποψηφίων των ΕΠΑΛ σχετικά με το νέο σύστημα εισαγωγής μέσω πανελλαδικών εξετάσεων στα Α.Ε.Ι. και τις Σχολές των συναρμόδιων Υπουργείων.

Παρακαλούμε δείτε τα παρακάτω συνημμένα

Οδηγίες και πρόγραμμα Υγειονομικής εξέτασης και Πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

tefaa2021

Το αρχείο είναι εδώ

Πρόγραμμα προκαταρτικών εξετάσεων ΤΕΦΑΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης

DOC030621-03062021150206

Το αρχείο είναι εδώ