Ηλεκτρονικές εγγραφές σχολικού έτους 2021 – 2022.

Σχετικά με  την προετοιμασία των ηλεκτρονικών εγγραφών σχολικού έτους 2021-2022, σας κοινοποιούμε μία επιστολή του Υπουργείου Παιδείας που αφορά τους γονείς-κηδεμόνες των μαθητών. Επίσης, ο κηδεμόνας του μαθητή θα πρέπει να συμπληρώσει χειρόγραφα την υπεύθυνη δήλωση και να επιστραφεί στη σχολική μονάδα με κάθε πρόσφορο τρόπο. Σας ενημερώνουμε ότι το email του σχολείου είναι mail@1epal-giann.pel.sch.gr
Όταν ανοίξει η πλατφόρμα των ηλεκτρονικών εγγραφών θα ενημερωθείτε αντίστοιχα.