Ενημέρωση για το πρόγραμμα Ψηφιακή Μέριμνα

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε πληροφοριές για την Ψηφιακή Μέριμνα:

Ψηφιακή Μέριμνα – ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ