Ενημέρωση σχετικά με συμπληρωματικές προκηρύξεις διαγωνισμών για την εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και στις Στρατιωτικές Σχολές, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Μπορείτε κατεβάσετε και να δείτε τις σχετικές συμπληρωματικές προκηρύξεις παρακάτω:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

 

Συμπληρωματική Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών-τριών των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ)

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Συμμετοχή και Έπαινος Καλής Πρακτικής του 1ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών στον 4ο Πανελλήνιο Μαθητικό ST3dM 2022 του ΕΔΙΦΕΤ του ΑΠΘ

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Κατέβασμα / Αποθήκευση Ανακοίνωσης