ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!!! – ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!!!

Σας ευχόμαστε Καλό Πάσχα, Καλή Ανάσταση και το Άγιο Φως να φωτίσει τις ψυχές μας.

Χριστός Ανέστη!!! – Αληθώς Ανέστη!!!

Ανάρτηση Συνδέσμων σε ιστοσελίδες του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σας ενημερώνουμε σχετικά με την ανάρτηση σε ιστοσελίδες του Υ.ΠΑΙ.Θ. συνδέσμων από μουσεία και άλλους φορείς, προκειμένου οι μαθητές και οι μαθήτριες, κατά τη διάρκεια αναστολής της λειτουργίας των σχολείων, να έρθουν σε επαφή και να αξιοποιήσουν διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό και εκπαιδευτικά παιχνίδια.

Παρακαλώ για να κατεβάσετε το αρχείο κάνετε κλικ εδώ.

Υπουργείο Παιδείας : Ασφαλής Πλόηγηση στο Διαδίκτυο

Υπ. Παιδείας: Ενημερωτικα? φυλλα?δια για την ασφαλη? πλοη?γηση στο διαδι?κτυο

Της Διευ?θυνσης Δι?ωξης Ηλεκτρονικου? Εγκλη?ματος

Κατεβάστε τα παρακάτω αρχεία και ενημερωθείτε για την ασφαλή πλοήγηση στο Διαδίκτυο :

Ασφαλής Εκπαίδευση εξ’ αποστάσεως

Ασφαλής Εργασία εξ’ αποστάσεως

Προσωπικά Δεδομένα

Συμβουλές χρήσης του Διαδικτύου