Προσωρινοί πίνακες κατάταξης μαθητείας ΣΤ φάσης έτους 2021-2022

Μπορείτε να βρείτε τους πίνακες εδώ:

Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

Τεχνικός Οχημάτων