Πρόγραμμα Μαθητείας 2019 – 2020

Πρόγραμμα Μαθητείας 2019-2020

Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις για το πρόγραμμα της μαθητείας υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση emathiteia.minedu.gov.gr από την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2019 ώρα 12:00 έως και τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 23:59.Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης λόγω  τεχνικών προβλημάτων, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν χειρόγραφη αίτηση  στο ΕΠΑ.Λ. επιλογής τους  την Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019 και έως 14.00.

Επισημαίνεται ότι η όποια επικοινωνία αποφοίτων με  ΕΠΑ.Λ. καθώς και η εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο «Μεταλυκειακό έτος-Τάξη μαθητείας» δεν αντικαθιστά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

Σημειώνεται ότι κάθε υποψήφιος στην Δ΄ φάση υλοποίησης του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξη Μαθητείας έχει δικαίωμα υποβολής μόνο μίας αίτησης συμμετοχής και μόνο σε ένα ΕΠΑ.Λ. της επιλογής του.