Εισαγωγή Υποψηφίων στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών

Εκδόθηκε από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος η εγκύκλιος  για την εισαγωγη? των υποψηφίων  στις Σχολε?ς Ανθυποπυραγω?ν και Πυροσβεστω?ν της Πυροσβεστικη?ς Ακαδημι?ας. Ακολουθεί ο σύνδεσμος για να δείτε την εγκύκλιο

https://www.fireservice.gr/documents/20184/721029/prokirixi_panelladikes_2018.pdf/9e2ee3b8-b65c-4442-b932-c7f0f7ae160d