Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων 2023-2024

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε την αίτηση για την ενισχυτική διδασκαλία των ειδικών μαθημάτων για το 2023 – 2024

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.

Υπεύθυνη δήλωση για την ενισχυτική διδασκαλία των ειδικών μαθημάτων

Οι μαθητές της Γ’ Λυκείου που θέλουν να παρακολουθήσουν την ενισχυτική διδασκαλία των Πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων, εκτός από το μάθημα των Αγγλικών, συμπληρώνουν οι γονείς την υπεύθυνη δήλωση και κατατίθεται στο σχολείο έως και την Πέμπτη 22/9/2022

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Κατεβάστε το αρχείο pdf

Κατέβασε το αρχείο doc