Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων 2023-2024

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε την αίτηση για την ενισχυτική διδασκαλία των ειδικών μαθημάτων για το 2023 – 2024

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.