ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 – ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ – ΕΤΟΣ 2024

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ.