Συμμετοχή του σχολείου μας ως συνεργάτης του Δήμου Πέλλας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα URBACT III-URBSECURITY

Το σχολείο  μας συμμετέχει ως συνεργάτης του Δήμου Πέλλας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα URBACT III-URBSECURITY με σκοπό τη δημιουργία ενός δικτύου σχεδιασμού δράσεων. Το δίκτυο επιθυμεί να συν-δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αστική ασφάλεια με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη της πόλης  προσφέροντας καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, καλύτερο περιβάλλον που σημαίνει καλύτερη ζωή.

Η παρακάτω  ομάδα του σχολείου στο πλαίσιο του προγράμματος δημιούργησε ένα βίντεο ευαισθητοποίησης του κοινού πάνω στα θέματα της αστικής ασφάλειας.

Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε σε εκδήλωση του Δήμου Πέλλας  που έγινε την Παρασκευή 6/5/2022 στο Πάρκο Αγίου Γεωργίου όπου το κοινό παρακολούθησε  τη δουλειά των μαθητών/τριών όλων των σχολείων που συμμετέχουν  στο πρόγραμμα.