Οδηγίες και πρόγραμμα Υγειονομικής εξέτασης και Πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

tefaa2021

Το αρχείο είναι εδώ

Πρόγραμμα προκαταρτικών εξετάσεων ΤΕΦΑΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης

DOC030621-03062021150206

Το αρχείο είναι εδώ