Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2024-2025

Προκύρηξη

prokLimeni2024

Κατεβάστε το αρχείο εδώ

Προθεσμία

prothesmiaLim2024

Κατεβάστε το αρχείο εδώ

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ακαδημαϊκού έτους 2024-2025

Προκύρηξη

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Μπορείτε να να κατεβάσετε το αρχείο εδώ

Προθεσμία

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Μπορείτε να να κατεβάσετε το αρχείο εδώ

Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2023-24

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Μπορείτε να την κατεβάσετε εδώ

Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή υποψηφίων στις σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ

Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του ΥΠΑΙΘ

Προκύρηξη

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ

Προθεσμία

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ

 

 

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Κατεβάστε το αρχείο εδώ

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Κατεβάστε το αρχείο εδώ

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών έτους 2023-2024.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών έτους 2023-2024.

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Κατεβάστε το εδώ

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Κατεβάστε το εδώ

Ενημέρωση σχετικά με συμπληρωματικές προκηρύξεις διαγωνισμών για την εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και στις Στρατιωτικές Σχολές, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Μπορείτε κατεβάσετε και να δείτε τις σχετικές συμπληρωματικές προκηρύξεις παρακάτω:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

 

Συμπληρωματική Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών-τριών των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ)

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Προκήρυξη για το Εμπορικό Ναυτικό

Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΥΝΑΝΠ: www.ynanp.gr η εγκύκλιος προκήρυξης διαγωνισμού εισαγωγής σπουδαστών/στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών (που θα συνοδεύονται από το αποδεικτικό της αίτησης που υπέβαλαν ηλεκτρονικά στο ΥΝΑΝΠ), λήγει στις 19-05-2022 ημέρα Πέμπτη.

Για διευκόλυνσή σας παραθέτουμε παρακάτω τα αντίστοιχα αρχεία σχετικά με την προκήρυξη.

Δελτίο τ΄ύπου

Προκήρυξη

Προθεσμία