Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης Σχολικού Έτους 2022 – 2023

Αναρτήθηκε η σχετική έκθεση στην επιλογή Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης 2021-2022

Παρακάτω μπορείτε να δείτε την έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης 2021-2022 από τον συντονιστή:

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Κατεβάστε το αρχείο